Unakite Jasper

Unakite Jasper

Quartz, Epidote, Orthoclase

Altered Granite

Tectosilicate, Feldspar

Massive System

Hardness: 5-7

Green, Pink, White